Květná neděle

17.4.2022 |

V neděli 10. března jsme si připomněli Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. Bohoslužba byla zahájena venku, kde nám otec Petr posvětil kočičky. Foto Michaela Gavláková/ČaV