Křížová cesta v Píšti

17.4.2022 |

Ve čtvrtek 24. března jsme navštívili Píšť, abychom se v příjemném prostranství u zdejšího kostela pomodlili křížovou cestu. Foto: Michaela Gavláková/ČaV