Přihlašování dětí do náboženství

23.8.2021 |

Také v novém školním roce nabízíme rodičům možnost přihlásit své děti do náboženství. Smyslem setkávání je seznámit děti s hodnotami křesťanství a s biblickým pohledem na svět, které ovlivňují naše morální postoje a jednání. Pokud si má člověk vytvořit vztah, má k něčemu přilnout a zamilovat si to, co je dobré, pak to musí nejdříve objevovat skrze poznávání a o to se v hodinách náboženství společně snažíme.  Výuka v naší farnosti probíhá vždy jednou týdně v prostorách fary. Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete odevzdat v kostele do 10. 9. 2021.