Přidejte se

Do života našeho farního společenství se můžete přidat nejrůznějšími způsoby.

Účastí na bohoslužbách

Nejen každou neděli, ale každý den v týdnu kromě úterý se můžete v našem kostele účastnit mše svaté.

Modlitbou za farnost

Každý den přesně v 21.00 se můžete, ať už jsi kdekoli, přidat ke všem, kteří se spolu s vámi v tento čas modlí za farnost a za všechny, se kterými žijeme v Rychvaldu a Záblatí. Přidejte se a pomodlete se s ostatními „na dálku“ modlitbu Otčenáš a Sláva Otci.

Účastí na modlitbách

Každou středu je od 17.30 do 18.30 v kostele tichá eucharistická adorace. Jednou za měsíc ve čtvrtek je v 18 h modlitební setkání, podle počasí v kostele, nebo na faře. Přede mší svatou v neděli v 7.00 a před večerními bohoslužbami v pondělí, středu a pátek v 16.30 se v kostele modlíme růženec nebo jinou modlitbu. V kapli v Bohumíně-Záblatí je modlitba růžence každou druhou neděli v měsíci (v letním čase v 17 h, v zimním v 15 h).

Pomocí při úklidech

Třikrát do roka (před Velikonocemi, před poutí sv. Anny, před Vánocemi) je v sobotu od 8 h velký úklid kostela. Můžete přijít pomoci. Náš kostel se uklízí také v pátek po večerní mši svaté. Můžete se přidat k jednotlivým dvojicím, které takto uklízí. Domluvte se s knězem ve farnosti.

Zapojením při jednorázových akcích

Ať už je to pouť svaté Anny, Noc kostelů, nebo hlídání betlému o vánočních svátcích, několikrát do roka konáme v naší farnosti nárazové akce, do kterých je možné se jednorázově zapojit.

Společným putováním při poutích a výšlapech

Na jaře a na podzim vyrážíme na farní pouť. Přidat se k nám může kdokoli. Stejně tak před prázdninami a těsně po prázdninách využíváme hezkého počasí, abychom protáhli kosti a vydali se na farní výšlap. Termíny a cíle těchto putování jsou v kalendáři.

 

Čtením při bohoslužbách

Při každé mši svaté se čtou liturgická čtení. Alespoň jedno z nich má číst někdo z přítomných věřících. Pokud jste zvyklí číst před druhými a nemáte trému číst do mikrofonu před druhými lidmi, nabídněte se pro tuto službu knězi.

 

Finančními dary

Ani život našeho farního společenství se neobejde bez finanční pomoci. Na farní účet je možné přispívat při nedělních sbírkách nebo formou darů, ať už v hotovosti do rukou kněze nebo převodem na farní účet. Potvrzení pro daňové účely je samozřejmostí.