Pouť sv. Anny

25.7.2022 |

V sobotu 30. července v 18 h adorace se společnou modlitbou, čtením Božího slova, chválami a prosbami.
V neděli 31. července v 9 h budeme společně oslavovat patronku našeho farního kostela, sv. Annu při mši svaté a poté následuje společné posezení na farní zahradě.
Prosíme o přispění něčím sladkým nebo slaným na společný stůl.