Ohlášky z neděle 12. 9. 2021

15.9.2021 |

Ohlášky

Neděle 12. září 2021

 

Sbírka minulé neděle, která byla běžná vynesla částku 2 350,- Kč. Dnes byla sbírka na opravy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli 19. září bude sbírka na církevní školy.

Dnes po mši svaté v 9.00 hod. bude farní kavárna. Modlitba růžence v kapli v Záblatí bude až 19. září v 17.00 hod.

Stále jsou volné mešní intence.

Pořád je třeba zachovávat dvoumetrové rozestupy, v kostele i nadále je nutné mít ústa i nos zakryty rouškou a dezinfikovat si ruce.

Prosím o odevzdání přihlášek na výuku náboženství, které bude probíhat na faře. Termín zahájení výuky bude upřesněn.

Naše farnost pořádá v sobotu 18. září pouť na Svatý Kopeček. Chceme objednat autobus, proto prosím abyste se co nejdříve zapisovali v sákristii, nebo na faře. Záloha bude 300,- Kč. Děti platit nebudou.

Program pouti: Odjezd je naplánovaný na 6.45 hod. z parkoviště za Husitským kostelem. Na Svatý Kopeček bychom měli dorazit kolem 8.45 hod. V 9.00 hod. se společně zúčastníme mše svaté. Ve 12.00 hod. máme v místní restauraci rezervaci, kde společně poobědváme. Budeme si moci vybrat ze čtyř jídel. Výběr doladíme cestou v autobuse. Je možné také navštívit Svatokopecké muzeum. Po společném obědě nás autobus dopraví do Olomouce. Zde bude možnost navštívit Arcibiskupské muzeum, katedrálu sv. Václava, prohlídku sloupu Nejsvětější Trojice. Odjezd domů plánujeme v 5.00 hod. Do Rychvaldu bychom měli dorazit po 6.00 hod.

Informace naleznete během týdne na nástěnce. Věřím, že bude hezké počasí a oblékneme naše farní trička. Je přihlášeno 32 osob.

Dnes v 11.30 hod. na TV Noe můžete sledovat Mši svatou s papežem Františkem na závěr Mezinárodního Eucharistického kongresu z Budapešti. Papež František navštíví ve dnech 12. -15. září Slovensko. Dnes v 15.30 hod. bude přílet a oficiální přivítání na mezinárodním letišti v Bratislavě. V pondělí 13. září navštíví prezidentku republiky, představitele státu. Setká se také s biskupy, kněžími, zasvěcenýmiosobami, seminaristy a katechety v katedrále sv. Martina v Bratislavě. Také se setká s židovskou obcí. V úterý 14. září papež František bude předsedat na liturgii sv. Jana Zlatoústého v Prešově. Navštíví romskou komunitu v Košicích a setká se s mladými na stadiónu v Košicích. Ve středu 15. září bude v 10.00 hod. v Šaštíně sloužit Mši svatou. Ve 13.30 hod. bude závěrečný ceremoniál na letišti v Bratislavě. Návštěvu papeže Františka na Slovensku můžete sledovat na TV Noe.