Naše poslání

Sdílíme život se všemi lidmi uprostřed tohoto světa. Staráme se o své rodiny, vychováváme děti, chodíme do práce, zajímáme se o život kolem nás, bavíme se, sportujeme, odpočíváme, angažujeme se v různých činnostech podle rozdílných osobních nadání.

V tom všem vnímáme, že i pro nás platí Ježíšova slova: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,19-20).

Chceme tak tím, co společně i jednotlivě děláme a říkáme, přivádět lidi kolem nás k tomu, aby se setkali s Ježíšem a s ním prožívali svůj život. Abychom toho byli schopni, sytíme svůj život modlitbou, ať už soukromou, v rodinách nebo společnou v kostele při bohoslužbách. Snažíme se prohlubovat naši víru i díky čtení Bible a vzdělávání ve víře. Oslavujeme Boha životem i společnými obřady. Trávíme spolu čas při různých příležitostech. Nezavíráme oči před potřebnými v našem okolí.