Velikonoční vigilie

16.4.2023 |

Bohoslužba začala po západu slunce svěcením ohně. Od něj kněz požehnal a rozsvítil velikonoční svíci - paškál, který byl knězem nesen v průvodu do ztemnělého kostela. Věřící si od ní zapálili vlastní svíce, na znamení toho, že Kristovo světlo přemohlo temnotu hříchu a smrti. Následovaly zpěvy a čtení textů Starého zákona, svěcení křestní vody, slavení eucharistie. Foto: Michaela Gavláková/ČaV.