Rozlučka s o. Petrem Smolkem

9.8.2019 |

V neděli 4. srpna jsme se rozloučili s o. Petrem Smolkem, který odchází na nové působiště do Ostravy - Mar. Hor. Novým knězem zde se stává o. Petr Plachký. Foto: Michaela Gavláková/ČaV