Křížová cesta

10.3.2021 |

V postní době se společně modlíme křížovou cestu. Foto z neděle 7. března, křížová cesta vedená manželi Paclovými. Foto: Michaela Gavláková/ČaV