Biřmování

9.6.2019 |

První červnovou neděli v naši farnosti deset biřmovanců přijalo svátost biřmování. Udělovatelem svátosti byl z pověření biskupa P. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci a farář v Petřvaldu. Foto: Michaela Gavláková/ČaV