Zvláštní příležitost ke svátosti smíření

31.10.2019 |

V sobotu 2.11. je den Památky na všechny věrné zemřelé. Od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude možnost svátosti smíření. Mše svatá bude v kostele v 15.00 hod., po ní půjdeme průvodem se svíčkami na hřbitov, kde se uskuteční modlitba za zemřelé.

Ve dnech 1. 11. odpoledne a 2.11. po celý den je pro získání odpustků třeba navštívit kterýkoli kostel, a kromě splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže), se v kostele pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.