Zajímá vás

Kdy jsou v kostele bohoslužby?

Mše svaté jsou u nás pravidelně a celoročně v těchto dnech a časech. V návaznosti na život farnosti může v jednotlivých dnech docházet ke změnám časů a rušení bohoslužeb. Aktuální informace ze života naší farnosti naleznete v kalendáři a také na úvodní stránce našeho webu.

Rozpis bohoslužeb a mešní úmysly na měsíc naleznete zde

 

Neděle 7.30 a 9.00
Pondělí 17.00
Středa 17.00
Čtvrtek 7.00
Pátek 17.00
Sobota 7.00

Kdy se zpovídá?

Zpovídá se v kostele ve zpovědní místnosti vždy půl hodiny přede mší svatou a ve středu po mši od 17.30 do 18.30. V tomto čase je v kostele eucharistická adorace.

Když se chci o víře něco více dozvědět?

Pro dospělé pořádáme každé druhé úterý v měsíci kromě letních prázdnin tzv. Večer pro dospělé. Toto setkání začíná vždy v 17.30 na faře. Dětem se věnujeme během školního roku v týdenních setkáních náboženství. Mladší děti mají setkání na faře v pondělí od 13.15 do 14.00. Starší děti  se setkávají na faře také v pondělí a to od 15.15 do 16.00. Mládež se schází jednou za týden v tz v. spolču, které probíhá v pátek od 18 h na faře.

Co dělat, když chci pokřtít své dítě?

Domluvte se na setkání s knězem ve farnosti. Průběh obřadu křtu dětí naleznete zde.

Co dělat, když chci svatbu v kostele?

S dostatečným předstihem se domluvte na setkání s knězem ve farnosti. Nejlépe když začínáte o svatbě vážně uvažovat a vybíráte termín pro váš svatební den. Průběh svatebního obřadu naleznete zde.

Co dělat, když potřebuji církevní dokumenty (o křtu, svatbě, výpisy z matriky, propuštění ke svátostem, atd.)?

Neváhejte se na kněze ve farnosti obrátit elektronickou poštou. Tyto žádosti se většinou vyřizují obratem. Nebo se zastavte osobně.

Kdy se mohu setkat s knězem? Může kněz přijít k nám domů?

Kněz v naší farnosti bydlí na faře (U Pošty 38). Tam je vám k dispozici kdykoli. Na setkání se můžete domluvit také dopředu. Pokud si to přejete, kněz za vámi přijde také k vám domů. Zvláště u nemocných a zestárlých je návštěva doma samozřejmostí a nic nestojí.

 

Jak se to dělá, když chci nechat odsloužit mši za své blízké? Kolik to stojí?

Tzv. mešní úmysly, neboli úmysly, na které jsou slouženy mše svaté, se zapisují v sakristii kostela od první prosincové neděle na další kalendářní rok a v průběhu celého roku. Pokud chcete, aby mše na váš úmysl byla sloužena v přesný den nebo v neděli, přijďte si ji zapsat do sakristie kostela před nebo po mši nejlépe v prosinci nebo lednu. Mešní stipendium, tj. dar za odsloužení mše svaté, je vždy dobrovolný příspěvek, většinou v hodnotě jednoho až dvou set korun.