Začne velikonoční triduum

17.4.2019 |

Na Zelený čtvrtek večer vstoupíme do velikonočního tridua, tří dnů, ve kterých si jako křesťané připomínáme a slavíme vrchol Ježíšova díla a samotné jádro radostné zvěsti evangelia, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, byl ukřižován, pohřben a třetího dne vstal z mrtvých.

Podle židovského počítání času den začíná s východem první hvězdy, tzn. v předvečer. K Velkému pátku tak patři večer Zeleného čtvrtku, kdy slavíme památku Večeře Páně. Druhým dnem tridua je Bílá sobota, den bez liturgického slavení, kdy si připomínáme, že Ježíšova smrt byla skutečná, opravdová. Ježíš byl pohřben. Smrt jej pohltila. V neděli Zmrtvýchvstání Páně, třetí den velikonočního třídenní, slavíme radost z Kristova vítězství nad hříchem, zlem a smrtí. Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Hrob je prázdný. Andělé ženám u hrobu říkají: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady! Byl vzkříšen!“

Ať nás letošní velikonoční slavení promění a upevní ve víře v Ježíše Krista.