Večer pro dospělé

21.5.2019 |

Setkání na téma „Udělování svátosti biřmování v minulosti a dnes“ začíná v 17.30 na faře.