Večer na faře na téma Kristus žije

4.11.2019 |

Zveme na povídání, které se uskuteční v úterý 19. listopadu v 17:30 na faře. Téma večera bude povzbuzení papeže Františka mladým lidem a celému Božímu lidu. Večerem provází Petr Smolek.