Udílení svátosti biřmování

2.6.2019 |

Při mši sv. v 10 h bude o. biskup našim biřmovancům udělovat svátost biřmování. Mše sv. v 7.30 bude sloužena jako obvykle. Bohoslužba v 9 h je zrušena.