Tříkrálová sbírka vynesla bezmála šedesát tisíc korun

14.1.2019 |

V Rychvaldě se tříkrálová sbírka uskutečnila hlavně v sobotu 5. ledna. Občané města do pokladniček koledníků vložili celkem 58 175,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. Podle pravidel tříkrálové sbírky zůstává 65 % z výtěžku pro aktivity místní pobočky Charity. Charita v Bohumíně získané prostředky použije pro odlehčovací služby ve Starém Bohumíně a pro nízkoprahové denní centrum a noclehárnu sv. Martina. 5 % sbírky pokrývá režijní náklady. Zbývajících 30 % jde do rukou diecézní Charity na podporu charitních projektů v naší zemi i v zahraničí, konkrétně v Moldávii a na Ukrajině.