Slavnost Těla a Krve Páně

23.6.2019 |

V 9 h společná bohoslužba pro celou farnost. Mše sv. spojená s eucharistickou adorací.