Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

28.6.2019 |

Mše sv. v 17 h. Po mši sv. bude eucharistická adorace spojena s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.