Setkání přípravy na biřmování

9.12.2018 |

Další setkání přípravy na biřmování v 10 h na faře.