Rorátní mše svaté

5.12.2018 |

Letos poprvé budou i v naší farnosti tzv. „roráty“ – adventní ranní mše svaté. Rorátní bohoslužby se slaví v době adventní v ranních hodinách, ještě za tmy. Formulář mše svaté klade křesťanům před oči Pannu Marii. Bohoslužba začíná v potemnělém kostele. Temnotu prozařují jen světla svící a lucerniček. Uprostřed tmy, po boku Panny Marie, s velmi skrovným světlem se učíme očekávat příchod našeho Pána, Ježíše Krista, který je světlem světa.

V letošní době adventní budou v naší farnosti roráty dvakrát a to v sobotu 15. a 22. prosince. Pozor, mše svatá začíná už v 6.30!