Půst a Velikonoce

Stručný přehled mimořádných akcí v době postní.

Podrobnější informace naleznete v kalendáři.

Po celou dobu postní se v kostele modlíme křížovou cestu pravidelně každý pátek v 16.30 a v neděli v 8.25 (rozpis).

 

čtvrtek 21. března – modlitební setkání bude formou křížové cesty v přírodě. Podrobnosti zde.

sobota 30. března – postní duchovní obnova pro farnost na téma „Bůh nás zve ke svatosti“ od 9 do 13 h v kostele a na faře

neděle 7. dubna – při obou nedělních bohoslužbách bude udělována svátost pomazání nemocných

sobota 13. dubna – úklid kostela před velikonočními svátky

neděle 14. dubna – Květná neděle – společná bohoslužba pro celou farnost v 9 h začíná průvodem od fary, v 8.25 v kostele křížová cesta

pondělí 15. dubna – zpovědní odpoledne od 16 h do 18.30, jako druhý zpovědník je k dispozici P. Vít Zatloukal z Petřvaldu, mše sv. v 17 h jako obvykle

čtvrtek 18. dubna – Zelený čtvrtek – v 17 h mše sv. na památku Večeře Páně, po mši sv. do 19 h modlitba v Getsemanské zahradě

pátek 19. dubna – Velký pátek – v 14 h křížová cesta v ulicích Rychvaldu, v 15 h velkopáteční obřady v kostele, kostel přístupný od 9 h dopoledne; den přísného postu

sobota 20. dubna – Bílá sobota – od 9 do 20 h adorace v kostele u Božího hrobu, v 20.30 velikonoční vigilie, v 14 h žehnání velikonočních pokrmů

neděle 21. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – společná bohoslužba pro celou farnost v 9 h v kostele, kostel otevřený po celý den až do 18 h

pondělí 22. dubna – Pondělí velikonoční – mše sv. v 9 h