Promluvy

Papež František vydal v dubnu loňského roku adhortaci Gaudete et exsultate – Radujte se a jásejte. V tomto textu povzbuzuje všechny křesťany, aby usilovali o svatost v podmínkách a výzvách naší doby. Pěti kapitolám papežského dokumentu byly v naší farnosti věnovány tematické promluvy od první do páté neděle postní. Jednotlivým kapitolám adhortace (listu pro povzbuzení) jsme se věnovali s ohledem na evangelia konkrétní neděle a ne chronologicky.

 

1. neděle postní (10. 3. 2019): Ježíš pokoušen na poušti (Lk 4,1-13) – 5. kapitola adhortace: Boj, bdění a rozlišování (promluva zde)

2. neděle postní (17. 3. 2019): Ježíšovo proměnění na hoře (Lk 9,28b-36) – 3. kapitola adhortace: V Mistrově světle (promluva zde)

3. neděle postní (24. 3. 2019): Podobenství o fíkovníku (Lk 13,1-9) – 1. kapitola adhortace: Povolání ke svatosti (promluva zde)

4. neděle postní (31. 3. 2019):  Podobenství o milosrdném otci (Lk 15,1-3.11-32) – 2. kapitola adhortace: Dva nenápadní nepřátelé svatosti (promluva zde)

5. neděle postní (7. 4. 2019): Ježíš a cizoložná žena (J 8,1-11) – 4. kapitola: Některé vlastnosti svatosti v současném světě (promluva zde)