Připravme se na slavnost Seslání Ducha svatého

9.5.2018 |

Letošní letniční svátky připadají na neděli 20. května.  Na slavnost Seslání Ducha svatého se můžete připravit několika způsoby. Obvyklou podobou je tzv. svatodušní novéna, devět dní před slavností (letos od pátku 11. května), kdy se křesťané intenzivně modlí o přijetí Ducha svatého. Podoba takové novény může být velmi prostá i velmi bohatá. Jednu podobu takové novény naleznete třeba zde.

V úterý 15. května v 17.30 na faře bude Večer pro dospělé formou lectio divina, tzn. zamyšlení a modlitby nad biblickými texty následující neděle. Společně se budeme věnovat právě textům slavnosti Seslání Ducha svatého.

Srdečně vás také zveme na modlitební vigilii, která se uskuteční v sobotu 19. května v 19.30 v kostele. Čtením Božího slova, modlitbou a zpěvy chceme vstoupit do slavení a chceme být otevření pro dary a působení Božího Ducha.

Lidovým zvykem spojeným s touto slavností je tzv. svatodušní vaječina. Na tu jste zváni v neděli 20. května v 15 h na farní zahradu.