Příprava na biřmování

12.11.2018 |

Příprava na biřmování v naší farnosti probíhá při nedělních setkáních po mši sv. v 10 h na faře. Do května příštího roku 2019 je naplánováno deset setkání v těchto termínech: 11. 11. 208, 25. 11., 9. 12., 13. 1. 2019, 27. 1., 24. 2., 17. 3., 14. 4. a 12. 5. 2019.