Přidejte se

Do života našeho farního společenství se můžete přidat nejrůznějšími způsoby.

Účastí na bohoslužbách

Nejen každou neděli, ale každý den v týdnu kromě úterý se můžete v našem kostele účastnit mše svaté.

Modlitbou za farnost

Každý den přesně v 21.00 se můžete, ať už jsi kdekoli, přidat ke všem, kteří se spolu s vámi v tento čas modlí za farnost a za všechny, se kterými žijeme v Rychvaldu a Záblatí. Přidejte se a pomodlete se s ostatními „na dálku“ modlitbu Otčenáš a Sláva Otci.

Účastí na modlitbách

Každou středu je od 17.30 do 18.30 v kostele tichá eucharistická adorace. Jednou za měsíc ve čtvrtek je v 18 h modlitební setkání, podle počasí v kostele, nebo na faře. Přede mší svatou v neděli v 7.00 a před večerními bohoslužbami v pondělí, středu a pátek v 16.30 se v kostele modlíme růženec nebo jinou modlitbu. V kapli v Bohumíně-Záblatí je modlitba růžence každou druhou neděli v měsíci (v letním čase v 17 h, v zimním v 15 h).

Pomocí při úklidech

Třikrát do roka (před Velikonocemi, před poutí sv. Anny, před Vánocemi) je v sobotu od 8 h velký úklid kostela. Můžete přijít pomoci. Náš kostel se uklízí také v pátek po večerní mši svaté (rozpis úklidů pro rok 2018). Můžete se přidat k jednotlivým dvojicím, které takto uklízí. Domluvte se s knězem ve farnosti.

Zapojením při jednorázových akcích

Ať už je to pouť svaté Anny, Noc kostelů, nebo hlídání betlému o vánočních svátcích, několikrát do roka konáme v naší farnosti nárazové akce, do kterých je možné se jednorázově zapojit.

Společným putováním při poutích a výšlapech

Na jaře a na podzim vyrážíme na farní pouť. Přidat se k nám může kdokoli. Stejně tak před prázdninami a těsně po prázdninách využíváme hezkého počasí, abychom protáhli kosti a vydali se na farní výšlap. Termíny a cíle těchto putování jsou v kalendáři.

 

Čtením při bohoslužbách

Při každé mši svaté se čtou liturgická čtení. Alespoň jedno z nich má číst někdo z přítomných věřících. Pokud jste zvyklí číst před druhými a nemáte trému číst do mikrofonu před druhými lidmi, nabídněte se pro tuto službu knězi.

Čtením kvalitní duchovní literatury

V naší farnosti existuje sdílená farní knihovna. Přidejte se a zapojte do okruhu čtenářů nebo nabídněte své vlastní knihy druhým, aby se i oni mohli obohatit dobrou a kvalitní četbou.

Finančními dary

Ani život našeho farního společenství se neobejde bez finanční pomoci. Na farní účet je možné přispívat při nedělních sbírkách nebo formou darů, ať už v hotovosti do rukou kněze nebo převodem na farní účet. Potvrzení pro daňové účely je samozřejmostí.