Při umývání nohou je zastoupen celý Boží lid

17.4.2019 |

Při obřadech Zeleného čtvrtku budou letos v naší farnosti poprvé umývány nohy mužům i ženám. Naplňuje se tak změna, kterou vnesl do slavení církve svatý otec František.

V dekretu z ledna 2016 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti na přání papeže Františka změnila text rubriky misálu, kde se mluví o umývání nohou. Tam, kde býval text „Přisluhující přivedou vybrané muže …“ je nyní nový text „Přisluhující přivedou vybrané osoby z Božího lidu…“ Duchovní pastýři tak mají možnost vybrat skupinku věřících, která reprezentuje rozmanitost celého Božího lidu: muže i ženy, laiky i duchovní, manželé, řeholníky i samostatné osoby, zdravé i nemocné, děti, lidi mladé i staré. I nadále zařazení obřadu mytí nohou do mše svaté na památku Večeře Páně  zůstává nezávazné.

Ježíšovo gesto poslední večeře vyjadřuje lásku. Lásku, která se projevuje službou. Láska je tím největším přikázáním. Život křesťanů se nenaplňuje jen v liturgických projevech, ale především v konkrétních skutcích lásky. Ve službě, která nemá žádné omezení. Právě proto jsou kněží pozváni umývat nohy mužům i ženám, mladým i starým. Láska směřuje ke všem.