Pouť svaté Anny

29.7.2018 |

V neděli 29. července při bohoslužbě v 9 h oslavíme sv. Annu, patronku našeho kostela a farnosti. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše svaté bude vojenský kaplan P. Kamil Vícha. Po mši sv. bude na farní zahradě pokračovat farní dopoledne. Můžete se těšit na kotlíkový guláš i dechovou kapelu pana Palowského. Oslavte s námi patronku našeho kostela. V předvečer pouti jste zváni na modlitební vigilii, která začne v kostele v sobotu 28. července v 19 h.