Pouť svaté Anny

29.7.2018 |

Slavnostní mše svatá pro celou farnost v 9 h. Hlavním celebrantem a kazatelem bude vojenský kaplan P. Kamil Vícha. Po mši sv. bude vedle kostela občerstvení pro všechny přítomné. Oslavte s námi patronku našeho kostela.