Pouť svaté Anny bude v neděli 28. července v 9 h

26.6.2019 |

Pouť svaté Anny, patronky naší farnosti a našeho kostela, je každoročně velkým dnem v životě našeho společenství. Letos budeme tento den plný děkování a radosti prožívat v neděli 28. července.

V předvečer pouti, v sobotu 27. července bude v 19 h v kostele modlitební vigilie. Při ní chceme společně v modlitbě chval, díků a proseb přinést před Boha všechno to, čím naše farnost žije.

V neděli bude v 9 h v kostele slavná bohoslužba, kterou budou sloužit  dva kněží, oba Petři. Petr Plachký, jako nový duchovní správce farnosti, mši svatou povede. Petr Smolek, který přechází do farnosti Mariánské Hory, bude při mši kázat. Zpěvem a hrou na hudební nástroje bohoslužbu doprovodí naše schola a kapela pana Palowského. Na varhany bude hrát pan Rusek.

Po mši svaté zveme všechny na farní zahradu, kde bude setkání pokračovat společným posezením a pohoštěním. Bude připravena káva, nealko nápoje, točené pivo, na grilu budou klobásky. Farníky zveme, aby na společný stůl přinesli něco sladkého, nebo slaného na zub.

Ochotné muže prosíme, aby v 8.15 ráno přišli na farní zahradu pomoct s přípravou stolů a posezení.