Pouť sv. Anny

28.7.2019 |

Pouť ke cti sv. Anny, patronky našeho kostela a celé farnosti. V 9 h v kostele děkovná mše sv. pro celou farnost. Jako hlavní celebrant a kazatel přislíbil účast P. Vítězslav Řehulka, farář z Ostravy-Zábřehu. Po mši svaté bude na farní zahradě farní dopoledne. Další informace budou zveřejněny před poutí.