Bůh nás zve ke svatosti – postní duchovní obnova pro farnost

30.3.2019 |

V sobotu 30. března od 9 h v kostele a na faře. V postní přípravě na Velikonoce se necháme vést pozváním, abychom byli před Bohem „svatí a neposkvrnění v lásce“ (srov. Ef 1,4).

Program:

9.00 – mše sv. na úmysly účastníků duchovní obnovy (kostel)
10.15 – 10.45 – první povídání (fara)
11.00 – 11.30 – druhé povídání (fara)
11.30 – 12.30 – osobní modlitba, rozjímání, adorace, příležitost ke svátosti smíření (fara, kostel)
12.30 – 13.00 – závěrečné shrnutí, modlitba, zakončení (fara)

Duchovní obnova je bez poplatků a široce otevřená pro každého, kdo se chce v postním čase více přiblížit k Bohu.

Mše sv. v 7 h ráno je v našem kostele zrušena.