Poděkování za společně prožité Velikonoce

22.4.2019 |

Poděkování si zaslouží všichni, kdo přispěli svým časem, námahou, dovedností nebo financemi k slavení letošních velikonočních svátků v naší farnosti. Ať se nám sdílená radost stane povzbuzením pro každé další pokračování.