Společný večer dětí na faře

20.5.2020 |

Zveme všechny na opékání špekáčků, které se uskuteční 26. června v 18.30 h na farní zahradě. Poté následuje pro děti společný večer a spaní na faře. Prosíme rodiče dětí, které mají o spaní na faře zájem, ať se přihlašují v sakristii nebo na tel. 604 633 836. Bližší informace budou upřesněny později.