Informace k obnově bohoslužeb ve farnosti sv. Anny

4.5.2020 |

Od 11. května obnovujeme bohoslužby v obvyklých časech. Pondělí, středa a pátek v 17 h. Čtvrtek a sobota 7 h. Nedělní mše svaté budou jako obvykle v 7.30 a 9 h.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před mší svatou.

Účastníci bohoslužeb dodržují platná hygienická opatření

  • dezinfekce rukou při vstupu do kostela
  • dodržování rozestupů (místa jsou označená na lavicích páskou), neplatí pro rodiny a osoby žijící v jedné domácnosti
  • účastníci dodržují nošení roušek, šátků
  • eucharistii věřící přijímají na ruku
  • pozdravení pokoje se vynechává
  • bohoslužebný prostor je vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy
  • i nadále platí dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě