O letních prázdninách čeká naši farnost změna

4.6.2019 |

V průběhu letních prázdnin se v naší farnosti uskuteční výměna kněží. O. Petr Smolek je od července biskupem poslán do farnosti Ostrava – Mariánské Hory. Do naší farnosti nastoupí nový kněz. Jeho jméno bude zveřejněno až po té, co změnu ohlásí ve farnosti, ve které nyní působí. Biskupské dekrety, na základě kterých dochází k ustanovení kněží do farností, jsou vypisovány k 1. červenci. Ke konkrétní výměně dochází až na základě vzájemné domluvy mezi jednotlivými kněžími a to vždy v průběhu letních prázdnin. Těší nás, že naše farnost opět získá kněze, který přímo v Rychvaldu bude bydlet  a kněžsky působit.