Ničivé záplavy v jižní části Malawi

9.3.2019 |

V loňském roce naše farnost sbírala léky a finanční prostředky na pomoc organizaci International Humanity, která v chudém africkém státě Malawi zajišťuje chod jedné nemocnice. V té v loňském roce pracovala tři týdny také paní Markéta z naší farnosti. Dnes organizace International Humanity zveřejnila následující informaci:

Jižní oblasti Malawi postihují v těchto dnech tragické záplavy s desítkami mrtvých. Prezident země požádal o mezinárodní pomoc. Naše nemocnice ohrožena není, přesto bychom rádi chudým rodinám v těchto momentech neštěstí pomohli. Pokud to není lhostejné ani Vám, předem děkujeme za příspěvek na účet International Humanity č. 212911674/0300 s uvedením speciálního variabilního symbolu 8120219. Pomoc je potřebná akutně v co nejkratší době.