Neděle Zmrtvýchvstání Páně, mše svatá v 7.30 h, 9 h a 10.30 h

4.4.2021 |

Největší křesťanský svátek, který připomíná nejdůležitější událost křesťanské víry. Ježíš vstal z hrobu k novému životu a tím přemohl hřích a smrt.

Nutnost rezervace míst na tel. 604 633 836.