Náboženství pro děti začíná 17. září 2018 na faře

10.9.2018 |

I v novém školním roce 2018-2019 nabízíme rodičům pomoc při křesťanské výchově jejich dětí formou vyučování katolického náboženství. V prostředí svých vrstevníků děti zakusí společnou modlitbu, čtení Bible, vyprávění o Ježíši a křesťanském životě a zakusí práci i legraci. Cílem setkávání je upevňovat děti přiměřeně jejich věku v křesťanských postojích.

V novém školním roce bude náboženství v pondělí odpoledne na faře. Pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ od 13:30 do 14:15. Pro děti od 4. do 6. třídy ZŠ od 15:00 do 15:45.  První setkání se uskuteční v pondělí 17. září 2018 a následně bude probíhat pravidelně každý týden kromě školních prázdnin. (Pro starší děti od 7. tř. ZŠ bude připraveno tzv. spolčo, jehož termín bude upřesněn po 16. září.)

Náboženství pro děti je otevřeno i novým zájemcům. Své děti můžete přihlásit nejlépe osobně v čase náboženství. Pro přihlášení prosíme vyplňte přihlášku.

Na děti i rodiče se těší Petr Smolek a Zuzana Polaczková.