Modlitební setkání

21.6.2018 |

V kostele modlitba proseb a chval s Božím slovem a zpěvy.