Měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

6.6.2019 |

Jako měsíc květen bývá věnován Panně Marii, stejně tak měsíc červen je zasvěcen Ježíšovu Srdci. Toto Srdce bývá z úcty v tradici zmiňováno jako „Nejsvětější Srdce Páně“. Tento výraz připomíná lásku Krista ke všem lidem. Lásku, která není jen rozhodnutím vůle nebo rozumu, ale lásku, která vychází přímo ze srdce. Ježíš nás všechny miluje celým svým srdcem, a také nás vyzývá, abychom Boha, bližní a sami sebe milovali celým srdcem.

Úcta k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci vychází z díla a života sv. Jana Eudese (1601 – 1680). K jejímu rozšíření došlo zejména v návaznosti na život a dílo sv. Markéty Marie Alacoque (1647 – 1690). Všechny modlitby a pobožnosti k Ježíšovu Srdci odkazují na střed jeho bytosti a nás vedou k tomu, abychom svůj křesťanský a lidský život prožívali od srdce.