Mariánský měsíc květen

27.4.2019 |

Měsíc květen je podle tradice zasvěcen Panně Marii. Po každé večerní mši svaté v pondělí, středu a pátek bude na závěr bohoslužby krátká májová pobožnost. Pamatujme v květnu více na to, že Maria je naše Matka a naše útočiště.