Letní změny v naší farnosti

17.6.2019 |

V průběhu letních prázdnin u nás dochází k výměně kněží. Nově bude duchovním správcem naší farnosti P. Petr Plachký. Zveřejňujeme některá důležitá data.

K setkání obou kněží s dosavadní pastorační a ekonomickou radou dojde v úterý 25. června v 17 h na faře.

P. Plachký končí své působení v Místku v neděli 21. července. Od 22. do 26. července dojde k předání rychvaldské farnosti. Oba kněží navštíví nemocné, proběhne předávka s děkanem a další náležitosti. Od 29. července do 10. srpna bude P. Plachký čerpat dovolenou. V neděli 11. srpna bude poprvé slavit nedělní bohoslužby.

V neděli 28. července budou oba kněží přítomni na pouti sv. Anny. Mše sv. bude v 9 h a po ní na farní zahradě pokračování.

P. Smolek bude slavit poslední nedělní mši sv. v rychvaldském kostele 4. srpna. Následně bude čerpat dovolenou také on tak, aby nastoupil do farnosti Mariánské Hory v sobotu 17. srpna.

Program bohoslužeb bude o letních prázdninách pozměněný. Všechny změny budou s předstihem oznámeny.