Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše

6.6.2018 |

I tato krátká modlitba patří mezi modlitby úcty k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci. Jako je květen měsícem mariánským, měsíc červen je tradičně věnován úctě k Ježíšovu srdci. Jeho srdce hoří láskou ke každému člověku. Jeho láska je osobní, vroucí, zapálená, vášnivá. Jeho láska je ale také zraněná. Ježíš nás miluje do krajnosti, ale naše vděčnost a láska jsou mockrát jak ranní opar, který se brzy vytratí. Prožívat červen v úctě k Ježíšovu srdci znamená toužit po tom, aby i naše srdce bylo živé, naše láska osobní, naše vztahy k lidem i k Bohu opravdové a vroucí. Ježíši tichý a pokorný srdcem, přetvoř naše srdce podle srdce svého.