Jeden den v Brně

14.10.2018 |

Druhou říjnovou sobotu jsme navštívili Brno. Společně jsme se nejprve vydali na prohlídku kapucínského kláštera a hrobky. Paní průvodkyně byla mile překvapená, že jsme dokázali zodpovědět všechny její otázky. Čím jsme byli překvapeni my, to by musel vykládat každý sám za sebe. Kapucínská hrobka ale žádnému návštěvníkovi nedovolí jen tak ledabyle projít místem, které klade tolik otázek o vlastním životě a smrti. Druhým společným bodem programu byla mše svatá v katedrále na Petrově. Eucharistii jsme slavili společně s farníky z Křižanova s jejich knězem P. Hejčem. Odpoledne už kroky každého z nás směřovaly jinam. Co všechno jsme pak nakonec v Brně spatřili, to uvidíte ve fotogalerii. Domů jsme se vraceli, nejen díky nádhernému počasí, nadšení.