Pravidelné bohoslužby ve farnosti sv. Anny

Neděle 7.30 a 9.00
Pondělí 17.00
Středa 17.00
Čtvrtek 7.00
Pátek 17.00
Sobota 7.00

 

Příležitost ke svátosti smíření:

Zpovídá se vždy půl hodiny přede mší svatou a ve středu po mši od 17.30 do 18.30. V tomto čase je v kostele eucharistická adorace.