Hlavní oltář dokončen

10.7.2018 |

Osazením opravených soch byla dnes po dvou a půl letech završena restaurátorská oprava dřevěného novogotického oltáře z r. 1895 v našem kostele. Za úžasný výsledek vděčíme pečlivé práci restaurátorské dílny Bittner ze Staříče a mnoha dobrodincům z řad domácích farníků i přespolních. Díváme se tak dnes na oltář, který je na chlup stejný jako tenkrát, když jej poprvé v našem kostele s chloubou postavili. Práce byly rozloženy na čtyři etapy. První etapa – oprava oltářní mensy – začala 5. dubna 2016. V průběhu téhož roku byla ještě dokončena druhá etapa – oprava svatostánku. V roce 2017 probíhala nejrozsáhlejší třetí etapa, v které byla rozebrána, opravena a znova sestavena celá architektura oltáře (foto). V poslední letošní čtvrté etapě bylo opraveno a vráceno do původní podoby šest oltářních plastik (foto). Celkové náklady na opravu dosáhly 869 400 Kč. Ministerstvo kultury přispělo částkou 244 000 Kč, město Rychvald 80 000 Kč, zbývající částku se podařilo získat prostřednictvím účelových sbírek a darů. Děkujeme všem, kteří pomohli toto velké dílo dovést do konce.