Farní pouť do Brna

13.10.2018 |

Putování do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, do kapucínské hrobky a na další brněnská místa.

Odjezd vlakem v 6:28 z nádraží v Bohumíně (příjezd do Brna 8:57). Návrat z Brna v 16:02 (příjezd zpět do Bohumína v 18:33).

Po příjezdu do Brna si nejprve v komentované prohlídce projdeme hrobku kapucínů společně s kostelem Nalezení svatého Kříže (vstupné 70 Kč, zlevněné 35 Kč). Následně přejdeme na Petrov do brněnské katedrály, kde budeme v 11 h slavit mši svatou. Po ní si prohlédneme katedrálu. Zájemci mohou vystoupat do věže katedrály a do klenotnice (vstupné 40 Kč, zlevněné 30 Kč). Odpolední program bude volný. Nabízí se prohlídka Staré radnice (vstupné 70 Kč, zlevněné 40 Kč), kostela sv. Jakuba nebo hradu Špilberk.

Přihlašujte se do pondělí 8. října 2018 v sakristii kostela, nebo na info@farnostrychvald.cz.  Pro osoby ve věku 18/26 – 65 let bude zakoupena skupinová jízdenka. Pro děti, studenty a seniory je výhodnější koupit si vlastní vlakovou jízdenku. Všechny zájemce prosíme o přihlášení, abychom měli společně rezervované místenky do vlaků a abychom znali celkový počet a mohli v Brně zajistit průvodce pro celou  naši farní skupinu.