Farní knihovna

Vítejte ve sdílené knihovně křesťanské literatury naší farnosti. Naše knihovna se od jiných farních knihoven liší tím, že fyzicky neshromažďuje knihy na žádném místě, ale je založena na půjčování vlastních knih mezi samotnými čtenáři. Přečtěte si i Vy zajímavou knihu. Umožněte druhým, aby si přečetli poklady, které zdobí vaší domácí knihovnu.

Půjčovní řád

1. Naše farní knihovna je sdílená, to znamená, že nemá žádné vlastní knihy. Je založena na tom, že čtenáři si půjčují své vlastní knihy mezi sebou. Seznam dostupných knih je na této webové stránce a v papírové podobě v sakristii a předsíni kostela sv. Anny v Rychvaldu

2. Půjčování knih je možné pouze pro registrované čtenáře, kteří poskytnou své osobní kontakty. Registrace probíhá osobně u knihovníka v sakristii kostela.

3. Každý registrovaný čtenář může své vlastní knihy půjčovat ostatním a zároveň si půjčovat knihy od ostatních. Možnost vypůjčit si knihy není podmíněna nutností, aby čtenář na oplátku půjčoval vlastní knihy.

4. Čtenář, který nabízí své knihy ostatním, dodá knihovníkovi nejlépe mailem (knihovnarychvald(@)gmail.com) seznam nabízených knih (viz. tabulka). Prostřednictvím knihovníka může vlastník své knihy kdykoli přidat nebo odebrat ze seznamu farní knihovny.

5. Půjčování knih je zdarma.

6. Půjčování knih i jejich vrácení se provádí prostřednictvím knihovníka v sakristii kostela. Po registraci zájemce o knihu osloví knihovníka (osobně nebo mailem na knihovnarychvald(@)gmail.com). Knihovník osloví vlastníka knihy a po jejím doručení do sakristie oznámí zájemci, že kniha je připravena k vypůjčení.

7. Knihy se půjčují na dobu 1 až 3 měsíce. Délku zápůjčky stanovuje vlastník knihy.

8. Čtenář může mít půjčené maximálně 3 knihy současně.

9. Pokud doba půjčení u některé z knih přesáhne stanovenou lhůtu, čtenář si nemůže půjčovat další knihy.

10. V případě ztráty či poškození knihy je čtenář povinen takovou knihu nahradit stejnou a novou, není-li to možné, je povinen uhradit plnou cenu knihy tak, jak ji stanovil vlastník.

 

Aktuální seznam knih k zapůjčení: