Darem pro biskupa je modlitba

1.5.2019 |

Deset biřmovanců, kteří v neděli 2. června přijmou z rukou biskupa Františka Lobkowicze svátost biřmování, se rozhodlo, že mu dají modlitební dar. Od prvního květnového dne až do biřmování se za něj budou modlit.

Srdečně vás zveme, abyste se k modlitbě přidali také. V 21 h se společně, každý na svém místě, modlíme za biskupa Františka, za biřmovance a za celou farnost modlitbu Otčenáš, Sláva Otci a následující modlitbu k Duchu svatému:

Přijď, Duchu svatý
Přijď, Duchu svatý, a posvěť nás. Naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti. Zapal v nás svůj oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí, zahřívá a těší. Dej našim neobratným jazykům nacházet slova o tvé lásce a kráse. Obnov nás, abychom byli lidmi lásky, tvoji svatí, viditelná Boží slova. Pak obnovíme tvářnost země a všechno bude nově stvořeno. Přijď, Duchu svatý, a posvěť nás, posilni nás a zůstaň s námi. Amen.